Més d11.000 famílies de Mataró podrien patir una clàusula sòl en la hipoteca

Més de 11mil famílies de Mataró es podrien veure afectades per una clàusula sòl en la seva hipoteca, segons un estudi elaborat per ADICAE (l’Associació d’Usuaris de Bancs Caixes i Assegurances de Catalunya). Una disposició que fixa un topall mínim del percentatge dels interessos que s’han de pagar. Segons aquesta investigació les famílies que tenen una clàusula de sòl a la seva hipoteca arriben a pagar fins a 5mil euros més en interessos cada any en concepte d’aquest article. ADICAE ha denunciat aquesta situació presentant una demanda que engloba una cinquantena d’entitats bancàries de l’estat espanyol.

La clàusula de sòl que consta en gairebé tots els contractes hipotecaris, fixa un límit mínim dinterès que ha de pagar el titular i que es manté malgrat que els tipus oficials hi estiguin per sota. És a dir, si el mínim marcat en aquesta clàusula és del 3%, encara que el tipus d’interès hagi baixat per sota d’aquesta xifra, el consumidor no s’ha pogut beneficiar de les importants rebaixes que s’han registrat en els darrers temps.  Per tant, les quotes de moltes hipoteques s’han mantingut altes. L’associació fonamenta aquesta demanda en el desequilibri i la desproporció que es genera en l’aplicació de la clàusula. En aquest sentit, Pere Massagué, coordinador tècnic d’AICEC-ADICAE, detalla que cal tenir en compte la clàusula sostre que també consta a moltes hipoteques, fixada entre el 15 i el 19 per cent i que representa fins a un 300 per cent del màxim històric de l’euríbor.

Segons ADICAE, aquesta clàusula de sòl que consta en la majoria d’hipotques és la causant d’entre el 10 i el 20 per cent dels embargaments hipotecaris. Des que va començar a baixar l’Euribor fa dos anys, el tipus d’interès bancari també va començar a baixar, però, a molts hipotecats no els va baixar la quota, la raó aquesta clàusula. L’informe, com dèiem, valora que 11mil famílies mataronines compten amb una clàusula sòl en la seva hipoteca però al conjunt de Catalunya s’estima que n’hi ha vora a les 50mil. Pere Massagué afirma, que des de la baixada de l’euribor es paga un percentatge d’interès que no tocaria, i el què hauria de ser un tipus d’interès variable es converteix en un tipus fix encobert.

L’associació considera que des de 2007 un 10 per cent de les execucions hipotecàries es podrien haver evitat si no s’haguessin aplicat les clàusules sòl.

Fecha de publicación: 2011-03-08 13:28:36
Calidad del audio: 16khz, bitrate: 32
Descargar podcast (682.59 kb | 02:54 minutos) Comentarios: 0

Comentarios

Si desea enviar un comentario sobre este episodio rellene el siguiente formulario ...

Nombre:


Email:


URL:


Comentario:


Por favor, teclea el código de seguridad para enviar el comentario: